Hvalpsund Minkfodercentral Amba er grundlagt i 1963, og leverer idag foder til ca. 70 minkfarme, i Himmerland, Midtjylland, Hanherred og Nordjylland.

Der lægges stor vægt på at producere, et ensartet foder af høj kvalitet, ved brug af gode og friske råvarer.

Foderkvaliteten er underlagt Den Frivillige Foderkontrol for Pelsdyrerhvervet samt Fødevaredirektoratet

Fodercentralen opbevarer og behandler de nødvendige råvarer, som indgår i foderblandingerne. Dette kan bl.a. være ferske/frossen fiske- og fjerkræbiprodukter, korn, majs, fiberprodukter, hæmoglobinmel og vitaminforblandinger.


Foderplanerne udarbejdes af et på generalforsamlingen valgt foderudvalg, i samarbejde med konsulenter fra dansk pelsdyrrådgivning.

Foderet produceres tidligt om morgenen, og køres straks ud til avlerne med vore 3 tankbiler.

Fodercentralen er andelshaver i Dansk Pelsdyr Foder og Nordjysk Fiskefoder.

 

 

På den stiftende generalforsamling d. 23 februar 1963, blev ca. 30 minkavlere
i Hvalpsund og nærmeste omegn enige om, at købe et lille foderkøkken med tilhørende
frysehus af fiskehandler og minkavler Henry Mortensen. Det blev starten på Hvalpsund Fodercentral a.m.b.a.

Men det viste sig hurtigt, at kapaciteten var for lille.Derfor blev der allerede året efter bygget et nyt
foderkøkken, samt et frysehus med en kapacitet på ca. 200 ton. Dette blev taget i brug d. 1 maj 1964.
Siden er der løbende blevet udvidet.

  • 1969 blev frysehuset udvidet til det dobbelte.
  • 1976 indlemmede man den privat ejede fodercentral i Farsø
  • 1984 nyt frysehus til 1200 ton.
  • 1986 nyt foderkøkken og nye maskiner med en kapacitet på 150 ton om dagen.
  • 2002 endnu et frysehus denne gang til 1800 ton, så kapaciteten nu er 3000 ton.
  • 2003 nye siloer og udvejningssystem til tørfoder.
  • 2007 nyt styresystem samt en omfattende renovering af div. maskiner.
  • 2015 Ny aflæsserampe til aflæsning af sættevogne og containere.

 

Viborg, Denmark
Partly Cloudy
6.2°C (6°C 6°C)
Aalborg, Denmark
Overcast
12.3°C (12.3°C 9°C)
Skagen, Denmark
JSN_PAGEBUILDER_ELEMENT_WEATHER_DRIZZLE
12.7°C (12.7°C 11°C)

Webdesign Poulsen Media 2015 PM